หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ถ้าไม่สู้ก็อย่ามาร้อง

คม.. อีกละ

IF you don't fight for what you want DON'T cry for what you lost.
ถ้าไม่สู้เพื่อสิ่งที่ต้องการ ก็ไม่ต้องมาร้องหากไม่่ได้มัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น