หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำคม..ล้มแล้วคิดว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้น

เมื่อยามท้อแท้ ล้มบ้าง แพ้บ้าง ... ล้มแล้วคิดว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้น

"What defines us is  how well we rise after falling."
ประมาณว่า "เราจะทำยังไงให้ดีขึ้น (กว่าเดิม) หลังจากที่เราล้มแล้วลุกขึ้นมาเรา"

1 ความคิดเห็น: